Millano

Aktualności

Informacja o nagrodzie "Wybieram Polskie" 11.04.2018

"Millano Group w 2018 zostało nagrodzone laurem „Wybieram Polskie”. Otrzymanie powyższej nagrody świadczy o zaangażowaniu przedsiębiorstwa we wspieranie rodzimej gospodarki oraz rozpowszechnianie wiedzy o polskich produktach, a tym samym zwiększenie świadomości konsumenckiej oraz wzmacnianie patriotyzmu gospodarczego."

Zapraszamy do przeczytania wypowiedzi Pana Dyrektora Generalnego Mariana Brzozowskiego na temat patriotyzmu gospodarczego.

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie