Millano

Fundusze Europejskie

Cel projektu: podniesienie kompetencji pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych branży przetwórstwa spożywczego za pomocą specjalistycznego programu kształcenia zasobów pracowniczych, opracowanego i przetestowanego oraz wdrożonego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym - ARIADNE Engineering AB z siedzibą w Västerås (Szwecja) i partnerem krajowym - Millano spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Założeniem projektu jest przygotowanie i opracowanie programu szkoleniowo-dydaktycznego dedykowanego przedsiębiorstwom i pracownikom branży spożywczej sektora produkcyjnego. Do tego celu przewiduje się także opracowanie i dostosowanie wspólnie i w ramach współpracy z partnerem zagranicznym i partnerem krajowym - innowacyjnego narzędzia wspomagającego monitorowanie procesów produkcyjnych - traceability.

Planowane efekty: rezultatami Projektu, który nie byłyby osiągnięte bez współpracy ponadnarodowej i partnerstwa krajowego są:

a) podniesienie poziomu kwalifikacji, kompetencji i ciągłego kształcenia pracowników sektora produkcyjnego w przetwórstwie spożywczym w Polsce;
b) stworzenie nowych modeli biznesowych i zarządzania produkcją;
c) zwiększenie wiedzy i kompetencji w środowisku produkcyjnym z zakresu Przemysłu 4.0;
d) zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego;
e) zwiększenie poziomu wykorzystania danych z procesu produkcyjnego przez pracowników.

Narzędziami i funkcjonalnościami stanowiącymi nowe rozwiązanie, które nie byłyby wypracowane bez współpracy ponadnarodowej i partnerstwa krajowego są m.in.:

a) program szkoleniowo-dydaktyczny z zastosowania innowacyjnych narzędzi DSR 4Factory implementujących modele biznesowe Przemysłu 4.0 dla pracowników przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa spożywczego;
b) podręcznik szkoleniowo-dydaktyczny i instrukcja wdrożeniowa;
c) dokumentacja techniczno-programistyczna z opracowanych modeli Fabryki 4.0;
d) narzędzie traceability wspomagające monitorowanie procesów produkcyjnych w całym łańcuchu dostaw.

Przedmiotem jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego, nieobecnego w Polsce, autorskiego, kompleksowego specjalistycznego programu szkoleniowo-dydaktycznego, który z uwagi na specyfikę projektowanych rozwiązań nie może zostać wdrożony bez opracowania z Partnerem Zagranicznym narzędzia traceability wspomagającego monitorowanie procesów produkcyjnych w całym łańcuchu dostaw.

Wartość projektu: 952 981,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 924 392,30 zł